Bakim

BAKIM

Yağ, Yakıt, Hava ve Polen Filtreleri Değişimi

Motorun korunması için yağ filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Değişim zamanı gelmiş yağ filtreleri, yağlamayı aksatabileceği gibi, yağı süzme işlevini de yeteri kadar yapamayabilir. Bu noktada motorun ömrü açısından çok ciddi riskler oluşturur. Filtre değişimlerinde mümkün mertebe aracın markasına uygun ve onaylı orijinal parça kullanımı çok büyük önem taşımaktadır.

Bakim

Değişim zamanı gelmiş yakıt filtreleri de, sisteme yeteri kadar yakıt akışını sağlamakta zorlanacağı için ciddi oranda yakıt tüketimi artışına neden olmaktadır. Aynı zamanda değişim zamanı gelmiş filtreler sisteme, yakıt içerisinde bulunan ve istenmeyen artıkların da kaçmasına neden olmakta ve onarımı yüksek maliyetli arızalara yol açmaktadır. Aynı yağ filtresinde olduğu gibi, filtre değişimlerinde mümkün mertebe aracın markasına uygun ve onaylı orijinal parça kullanımı çok büyük önem taşımaktadır.

Bakim

Değişim zamanı gelmiş hava filtreleri, motorun çalışması için gereken hava miktarının emilmesine engel olur. Performans düşüklüğünün yanında, yakıt tüketiminde artışı da beraberinde gelebilir. Orijinal veya eşdeğer parça kullanımı, burada da çok büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde motor üzerinde çok büyük arızalar meydana gelebilir.

Bakim

Dışarıdan aracın içine süzülen havada birçok zararlı partiküller yer almaktadır. Polen filtreleri bu zararlı partikülleri, aracın içine erişmeden süzer ve böylece araca temiz hava sağlamış olur.

Bakim

Fren

Frenler; güvenli sürüş için araçlarda bulunan en önemli donanımlardır. Frenlerden çok yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık beklenmektedir. Araçlarda kullanılan frenleme sistemleri en önemli aktif güvenlik elamanıdır ve kazaların azaltılması konusunda birinci sırada olan güvenlik sistemleridir.

Fren Test

Fren test hattı, araç üzerindeki mevcut fren sistemi ve tüm fren elemanlarının, aracı, toleranslar dahilinde güvenli şekil ve mesafede durdurup durduramayacağını test etmektedir.

Bakim

Fren Sistemi Kontrolü ve Ayarı

Fren sistemi ve elemanlarının sürekli bakımı ve kontrolü, fren verimliliği ve güvenli duruş mesafesi açısından önemlidir. Propratikler'de gerek hidrolik anlamda gerekse mekanik anlamda tüm sistem ve onu oluşturan elemanların bakımı, ayarı yapılmaktadır.

Disk, Kampana, Balata Kontrolü ve Değişimi

Yapılan kontrol ve ayarlara rağmen yeterli verim alınamayan sistem elemanları yenileri ile değiştirilmelidir. Ayrıca, son kullanıcı maliyetlerini azaltmaya ve parçaların kullanım süresini uzatmaya yönelik Fren Diski tornalama işlemi de bu ProPratik’te yapılmaktadır.

Bakim

Süspansiyon

Aracın gerek yol tutuş gerekse yol konforu açısından en önemli parçalarından biri süspansiyon sistemi ve elemanlarıdır. Aynı fren sisteminde de olduğu gibi süspansiyon sisteminin de sürekli bakımlı olması sağlanmalıdır.

Amortisör ve Helezon Yayı ve Kontrolü

Amortisör arızaları genelde aşırı yükleme ve yol koşullarından kaynaklanmaktadır. Genelde olası arızalarda sadece amortisör değişebildiği gibi, bağlantılı bazı parçaların da onarımı veya değişimi gerekebilir. Özellikle kullanıcı hatalarına açık olan (aşırı yükleme, yol koşulları) arızaları doğru ayırt etmek ve sürücüleri de konu ve olası riskler hakkında bilgilendirmek gerekmektedir. Sistemin ana parçası olan amortisör, takozları ve helezonları ProPratikler’de değiştirilmektedir.

Bakim

Makas ve Bağlantılarının Kontrolü

Amortisörde olduğu gibi makas ve bağlantılarının da kullanım ve yol koşullarına göre sürekli olarak kontrolü ve bakımı gerekmektedir. Bu kontroller ProPratik’de yapılabilmektedir.

Tüvtürk Muayene Ön Hazırlık ve Egzoz Emisyon Pulu

Periyodik Araç Muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların, teknik yeterliliklerinin muayene edilmesidir. TÜVTÜRK, araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluştur. Kamyon, otobüs vb. ağır ticari araçların her türlü römorkları, ilk bir yaş ve sonrası yılda bir muayene edilmelidir.

TÜVTÜRK araç muayenesinde fren sistemi, direksiyon, direksiyon sistemi, lambalar, yansıtıcılar, elektrik teçhizatı, aydınlatma sistemi, dingiller (tekerlekler), lastikler, süspansiyon, şasi ve şasi bağlantıları kontrolleri yapılır. Periyodik araç muayenesi öncesinde gerekli kontroller yapılarak araç muayeneye hazır hale getirilir, böylece aracın TÜVTÜRK muayenesinden sorunsuz geçmesi sağlanmış olur.

Bakim

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları’nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır.

Ölçüm öncesi; egzoz sistemi üzerinde yer alan delik ve çatlakların onarılması, bağlantı noktalarının sağlam olması, “Katalitik Konvertör”lü araçların konvertörlerinin sağlam durumda olması gereklidir. Egzoz sistemi kusurlu olan araçların ölçümü sırasında emisyon değerleri belirlenmiş sınırların dışında gösterir ve bu durum ölçüm sonuçlarını olumsuz etkiler. Aracın periyodik bakımının yaptırılmış olması aracın ölçüm sonuçlarını olumlu etkilemektedir.